imgsrc ="https://qoinpro.com/_Resources/Static/Packages/Infralutions. Crypto/Images/Banners/125x125.png " alt="QoinPro.com: Free Bitcoins every 24 hours" border=0 />

luni, 7 ianuarie 2013

PAMANTENII SI MAREA TRANSLATIE


DESPRE NOI, OMENIREA DE ASTAZI 
mesaje primite prin intermediul rugaciunii continue de 24 de ore!!! "Tată iubit, Te rog, dacă este Voia Ta, spune-ne ceva despre noi, cei care suntem acum şi aici pe planeta Pământ, să înţelegem mai bine rostul nostru. 
 Voi, toţi pământenii, cei prezenţi acum şi aici pe Pământ, sunteţi, cu mici excepţii, o generaţie deosebită, marcată de o imensă graţie divină, dar şi de o uriaşă responsabilitate. Voi v-aţi asumat sarcina pregătirii acestei Mari Translaţii - unică la scara temporală a Sistemului Solar şi rar întâlnită la scara Universului - în aşa fel - şi acest mod va reprezenta o premieră absolută la nivelul întregii Creaţii - încât un număr impresionant de spirite - aş spune chiar uriaş, dacă ne raportăm la salturile anterioare - să participe şi să treacă, practic fără suferinţă, prin Marea Translaţie, ajungând într-o lume înalt spirituală, producându-se un salt spiritual uriaş, la nivel de masă, gândit şi pregătit să cuprindă practic întreaga populaţie a Terrei. Este cea mai grandioasă experienţă a Creaţiei de până acum. Acumulările de până acum, din alte translaţii mai mici sau similare, desfăşurate pe mai multe cicluri macrocosmice, pe mai multe aşa zise „zile ale lui Brahma”, permit un asemenea salt. Este o concretizare, la dimensiunea întregii Creaţii, a legii salturilor calitative, care apar când un anumit prag al acumulărilor evolutive, cantitative a fost atins. Iar situaţia actuală este exact una de acest fel, cu precizarea unicităţii - până acum - şi a măreţiei sale. Experimentul cosmic, o dată realizat - şi va fi, cu siguranţă, finalizat benefic - va constitui modelul unor asemenea evoluţii în masă spre Mine, devenind cel mai eficient şi puternic mijloc de a urca la Mine. Trăiţi pre-ziua unui eveniment de „epocă” la scara Macrocosmosului şi, deşi încă nu înţelegeţi pe deplin semnificaţia lui şi ceea ce este cu voi, aveţi pregătirea spirituală: aţi fost selectaţi din întreg Universul pentru a fi participanţi activi, dar şi beneficiari, ai acestui act grandios al Creaţiei. Deşi timpul curge vertiginos spre final, de fapt spre începutul Marii Ere Spirituale, aveţi încă răgaz pentru a vă conştientiza misiunea voastră, pentru a vă trezi la adevărata voastră realitate, estompată acum de rezonanţele copleşitoare ale celei mai negre „Kali Yuga” din istoria Universului. Însuşi faptul că sunteţi în picioare, că înfruntaţi greutăţile, piedicile - testările necesare - fără să fiţi doborâţi, vă atestă înalta pregătire cu care aţi venit. Trăiţi în aşa de grele condiţii, încât cei care vă urmăresc, vă susţin şi inspiră subtil, sunt înmărmuriţi de faptul că faceţi faţă, deşi şi ei ştiu de pregătirea şi de soarta voastră. Dar asta nu e totul. E necesar să înţelegeţi ce e cu voi - şi de la o zi la alta tot mai mulţi vor căpăta această înţelegere - şi să produceţi, prin trezirea voastră conştientă, un câmp spiritual care se va amplifica din aproape în aproape, de la o fiinţă la alta, căpătând destul de rapid un efect de avalanşă, care va cuprinde întreaga planetă, cu influenţe puternic simţite de întregul Sistem Solar, pe celelalte planete, dar şi de către zonele subtile asociate, unde şi cei de dincolo au şansa Marelui Salt. Voi, cei din mişcarea voastră spirituală, cei din România, sunteţi declanşatorul acestui proces, şi de la voi aşteaptă - subtil, deocamdată - ceilalţi să vină scânteia. Prin urmare, voi aveţi o uriaşă răspundere, dar e pe măsura voastră şi vă onorează şi-i veţi face faţă: să continuaţi şi să participaţi în număr cât mai mare la acţiunile spirituale la unison - dintre care maximele sunt în taberele de vacanţă, dar şi la spiralele organizate în restul anului. Nu trebuie să scăpaţi din vedere că vouă v-au fost revelate cele două tehnici miraculoase de contactare directă a Mea: Arta Binecuvântării şi Rugăciunea de 24 de ore, care, practicate la unison, produc miracole. Nu uitaţi de iniţierile de excepţie căpătate la cursul de yoga şi la Sivaism, care, aplicate, vă conduc pe voi şi pe semenii voştri la Mine. Nu neglijaţi participarea conştientă, din inimă, la lecţiile de yoga, care trebuie considerate drept acţiuni majore duse la unison. De asemenea, o contribuţie însemnată la declanşarea în avalanşă a câmpului spiritual de înaltă elevare o are comportarea voastră din fiecare moment, din fiecare acţiune, pe care trebuie s-o conştientizaţi ca pe o probă dată de Mine vouă, pentru a vă permite accesul spre înalt. Iar cheia de boltă a traversării oricăror încercări din această perioadă cu adevărat grea, dar necesară, o constituie IUBIREA, această manifestare supremă a celei mai înalte energii oferite de Mine vouă. Orice act al vostru să fie încărcat de iubire către semenii voştri, şi de umilinţă şi respect către ei şi către tot ce Eu am manifestat. Compasiunea şi iubirea să vă însoţească toate acţiunile voastre, chiar şi atunci când vă confruntaţi cu situaţii ostile, cu fiinţe pline de orgoliu, ură, răutate. De-abia atunci vă probaţi adevărata credinţă, umilinţă şi iubire, pentru că este necesar să înţelegeţi că toţi sunteţi copiii Mei, dar unii dintre voi se confruntă cu rezonanţe grele, joase, şi este omenesc, dar şi divin, să-i ajutaţi să treacă cruntele probe. Şi cel mai eficient o puteţi face prin iubire, compasiune, apelând la Graţia Mea, la binecuvântări. E greu ce vă cer, pentru că trăiţi în condiţii grele, dar e proba voastră cea mai mare şi puteţi s-o treceţi. Tot ce vă cer este o mai activă mobilizare, iar aceasta se obţine printr-o credinţă deplină către Mine. Deci testul cel mai greu este - aşa cum v-am mai spus - CREDINŢA. Reţineţi bine asta şi înţelegeţi că nu obţineţi credinţa aşteptând confirmări, verificări, pentru că ea reprezintă un act de rezonanţă. Prin urmare - precum şi în cazul iubirii, unde se ştie că iubirea vine iubind - acordându-vă pe rezonanţă, credeţi şi credinţa se amplifică. Aveţi dreptul să vă puneţi întrebări, să înţelegeţi dacă totul este aşa cum vi se spune, să puneţi chiar şi la îndoială comunicările pe care vi le transmit, dar, ţineţi minte, că un scepticism, o atitudine prin care vă îndoiţi permanent de orice, de asemenea apatia, nu reprezintă altceva decât rezonanţe joase care vă ţin departe de adevăr. Aveţi o singură metodă de verificare: lăsaţi-vă barierele jos, conştientizaţi-vă orgoliul şi înlăturaţi-l, şi credeţi! Veţi fi surprinşi de răspuns şi asta va lămuri totul şi veţi fi puşi cu fermitate pe cale. Discuţiile sterile, mentale, întoarcerea firului pe faţă şi pe dos, în condiţiile în care voi nu puteţi avea acces acum la întreaga încrengătură de informaţii, la întregul lanţ al inter-condiţionărilor cauzale - temporale sau atemporale -, toate acestea vă fac nu numai să bateţi pasul pe loc, în timp ce alţii înaintează, ci chiar vă trag înapoi, iar distanţa voastră faţă de cei care au depăşit acest obstacol creşte vertiginos. Deci, luaţi măsuri cu voi înşivă. Uitaţi-vă înăuntrul vostru şi încetaţi să vă micşoraţi umflându-vă cu orgoliu. Puteţi s-o faceţi, acţionând cât e timp. Observaţi că pe planetă evenimentele se precipită, apar tensiuni, încleştări de forţe malefice, se urmăreşte captarea atenţiei voastre spre latura materială, prin condiţiile din ce în ce mai mizere de viaţă, toate fiind concertate de instrumentele Satanei, care, ştiind de Marele Eveniment, având şi sarcina probării voastre, crede în acelaşi timp - în limitarea sa - că poate chiar opri procesul evolutiv. Aşa că voi aveţi datoria de a pune în aplicare cea mai teribilă armă contra forţelor răului, care este energia iubirii, ajungând astfel să sublimaţi răul ce ar trebui compensat prin rău, trezind astfel, prin câmpul spiritual generat de voi, conştiinţele spre Mine. Este - încă o dată spun - datoria voastră, pentru că toţi ceilalţi semeni ai voştri - chiar şi cei arondaţi de partea răului - aşteaptă ajutorul vostru, pentru că, nu uitaţi, toţi - deci şi ei - au venit aici pregătiţi pentru marele eveniment. Deci nu ezitaţi şi faceţi ca această planetă sfântă să ofere o primire de glorie coborârii în glorie a lui Iisus, eveniment care va marca reuşita voastră, saltul vostru spre Mine. Vă iubesc nespus! Sunt alături de voi permanent, dar aştept chemarea voastră. Contez pe voi! Veţi reuşi! OMUL E ÎN FAŢA PRIMEI MARI TRANSLAŢII Doamne, Te rog, dacă-mi este permis să aflu, spune-mi, specia „homo sapiens” va participa acum la prima sa translaţie în Satya Yuga? Ai intuit şi ai dedus corect. Într-adevăr, pe planeta Pământ au fost mai multe cicluri finalizate prin trecere în Satya Yuga, dar pentru specia homo sapiens - această încununare a Creaţiei Mele, după cum v-am spus într-un mesaj anterior (J.305) - este prima experienţă de acest gen, iar această translaţie va fi unică în felul ei, raportată chiar la scara întregului Univers, atât prin realizarea ei fără suferinţă, cât şi prin nivelul spiritual de o înălţime nemaiîntâlnită care se va atinge în Noua Epocă de Aur. Dar specia umană actuală este înzestrată cu toate atributele şi are capacitatea de a realiza un asemenea miracol. De-asta am şi spus că întregul Univers e cu ochii pe voi, că multe civilizaţii extraterestre avansate sunt cu voi, chiar lângă voi şi vă susţin şi aşteaptă să le apelaţi. Ceea ce veţi reuşi voi va fi un experiment cosmic în premieră, care va marca profund evoluţia spirituală a întregului Macrocosmos, oferind un exemplu de evoluţie rapidă, un real salt către Mine, la dimensiuni şi înălţimi încă neatinse. Au mai fost civilizaţii înfloritoare pe planeta voastră, au mai fost salturi în Satya Yuga, ultimul - aşa cum deja v-am spus - având centru spiritual chiar pământul ţării voastre, dar cei care au trăit acele transformări nu aparţineau speciei homo sapiens, care va apărea ulterior. Dar, reţineţi, acest aspect cu specia nu este aşa de important - în afara faptului că această specie este pregătită pentru Marele Salt Special ce va avea loc în zilele voastre - pentru că o parte dintre cei care au făcut parte din celelalte civilizaţii ale planetei, o parte din cei care au trăit în Satya Yuga anterioară, precum şi multe spirite din întregul Univers, încarnate aici, participă şi sprijină apropiatul mare eveniment cosmic. De asemenea, merită menţionat că pe planetă, de la apariţia lui homo sapiens, au mai existat civilizaţii înalte, dar hibride, în special liderii acestora fiind fiinţe extraterestre venite pe planetă, sau unele spirite evoluate încarnate sub forma lui homo sapiens. Oricum, din punct de vedere spiritual, haina îmbrăcată de spirit în planul fizic nu este hotărâtoare în evoluţia sa şi nici în evoluţia spirituală a planetei. V-am menţionat cu altă ocazie existenţa şi a altor civilizaţii pe planetă, înfloritoare, de o înaltă spiritualitate, contemporane cu voi - e vorba de civilizaţiile intraterestre, având un nivel spiritual deosebit de înalt, şi de civilizaţia de pe faţa interioară a planetei. Şi ele vor participa şi vor contribui la realizarea Marii Translaţii, dar, ţineţi minte, voi, fiinţele umane - homo sapiens evoluat până în zilele voastre - sunteţi actorii principali ai translaţiei, voi sunteţi cei care pregătiţi saltul şi-l veţi realiza, voi aţi venit cu acumulări spirituale din alte vieţi, pe Pământ, ca homo sapiens, sau făcând parte din alte specii care s-au perindat pe planetă, sau aţi venit din alte galaxii, din alte planete, special pentru a participa la Marele Salt şi, implicit, pentru a vă desăvârşi evoluţia spirituală. Iisus menţionează şi cu exemple un asemenea caz în „Marea Evanghelie a lui Ioan”, vol.I. Prin urmare, vedeţi că ceea ce aveţi de împlinit depăşeşte cu mult ceea ce intuiaţi sau ceea ce vă imaginaţi. Sunteţi angrenaţi - şi aveţi pregătirea corespunzătoare - într-o transformare spirituală fără precedent, în care Eu Mă manifest direct prin Iisus, trăind cu voi, în planul manifestării, marele eveniment care va schimba soarta lumilor întregului Univers, atât direct, prin ceea ce realizaţi voi aici, cât mai ales prin exemplul care va fi urmat şi de alte civilizaţii. Cheia reuşitei pe care o veţi trăi constă în crearea speciei voastre, care la scara transformărilor cosmice, reprezintă o apariţie practic instantanee. Şi această experienţă va fi inspirată de Mine, pentru a fi realizată în vederea accelerării evoluţiei spirituale, şi în alte părţi ale Universului, potrivit cu condiţiile specifice lor. Vedeţi voi, creatorii voştri - de fapt, instrumentele Mele - care au combinat genetic zestrea cea mai înaltă a fiinţelor lor inteligente cu zestrea locală planetară a lui homo erectus, nu au făcut altceva decât să-şi creeze, pentru ei şi pentru alţii, un vehicul de progres spiritual accelerat, iar acum, o parte dintre ei, pregătiţi şi selectaţi cu grijă - parte care se află în rândurile voastre, ale oamenilor pământului - vor culege roadele şi vor înfăptui miracolul Marii Translaţii. Aspectele sunt şi mai profunde, mai complexe. În vremurile ce vin veţi avea parte de revelaţii cu adevărat uimitoare, dar a venit timpul lor, pentru că trăiţi vremuri mari şi meritaţi asemenea dezvăluiri. Toate sunt făcute pentru a vă grăbi evoluţia spirituală, pentru a creşte spre Mine, să percepeţi conştient nemurirea, să fiţi una cu Mine. Aveţi toată iubirea Mea! Vă aştept în Împărăţia Mea! INTR-ADEVĂR, OMUL ESTE ÎN FAŢA PRIMEI “MARI TRANSLAŢII” … Despre ce este cu Marea Translaţie îţi voi spune mai multe în curând. Oricum, să ştii că nu ai perceput greşit că homo-sapiens este la prima Mare Translaţie. Atenţie! E vorba de prima „Mare” Translaţie, pentru că treceri ciclice spre Satya Yuga au mai fost, aşa cum v-a spus maestrul vostru. Dar şi aici, ca în tot ce este manifestat, ciclicităţile se cuprind în cicluri minore şi majore. Voi vă aflaţi în faţa unui eveniment major, cu adevărat o „Mare” Translaţie în Satya Yuga, aşa cum n-a mai fost pentru voi. Şi, în plus, datorită câmpului spiritual generat de voi cei care aţi venit pregătiţi pentru un asemenea eveniment - voi sunteţi „copiii Domnului” de care v-a vorbit Grieg - această translaţie va avea un impact de suferinţă mult atenuat, faţă de tot ce a fost până acum şi faţă de prezicerile apocaliptice, justificate pe baza evenimentelor de până acum. Dar, ştiţi şi voi că Eu sunt neprevăzut, şi acum am hotărât o cotitură, o transformare semnificativă a unor asemenea evoluţii, aşa cum v-am explicat şi în alte mesaje. Într-un fel, totul se încadrează în aşa zisa lege a evoluţiei, prin transferul experienţei de la un ciclu la altul, chiar de la o zi a lui Brahma la alta. Darwin a fost inspirat divin în revelarea legii evoluţiei, care, precum vedeţi, are o extindere la nivelul întregii manifestări. Dar această evoluţie implică şi salturi, aici intervenind legea universală a salturilor calitative, realizate pe baza anumitor nivele ale acumulării (cantitative). Şi, în plus, apar evoluţiile în salt neprevăzut, ca urmare a intervenţiei Mele, care în anumite condiţii transcende pentru voi anumite etape, cicluri, ere, cum este de altfel şi cazul creerii lui homo-sapiens şi cum este şi cazul viitoarei Mari Translaţii pentru specia umană. Trăiţi vremuri de excepţie şi de la o zi la alta miracolele vi se vor dezvălui şi voi veţi urma o curbă exponenţială de creştere spre Mine, astfel încât voi şi semenii voştri să fiţi pregătiţi - atât voi, cât şi planeta, cât şi ambianţa subtilă - pentru Marele Salt. Vă aştept în Inima Mea, copiii Mei dragi! … SHAMBALA ŞI ASISTENŢA SPIRITUALĂ ACORDATĂ PLANETEI PĂMÂNT PENTRU MAREA TRANSLAŢIE Doamne, Te rog, spune-ne cum este cu SHAMBALA şi cu asistenţa spirituală care se acordă planetei noastre în această perioadă de grea încercare Cunoscând importanţa evenimentului generat de Mine, privind apropiata Mare Translaţie, al cărei actor principal este Pământul, ştiind că trecerea conjugată a mai multor cicluri evolutive spre Satya Yuga, fapt care implică trecerea şi prin cele mai grele condiţii ale epocilor de Kali Yuga, şi ele conjugate, Eu am instituit o confrerie galactică de susţinere şi ghidare a evoluţiei pe planetă, manifestată prin tărâmul cel tainic al înţelepţilor, numit SHAMBALA, precum şi - în această ultimă perioadă - prin asistenţa directă a civilizaţiilor înalt evoluate galactice şi inter-galactice, pentru a sprijini, a ghida realizarea armonioasă a trecerii într-o aşa de înaltă lume spirituală, a planetei. Şi nu e de mirare că lucrurile stau aşa, pentru că, aşa cum am spus deja, un asemenea eveniment, precum cel apropiat şi pe care îl veţi trăi, este extrem de rar, chiar la scara întregului Univers, planeta Pământ constituind în această perioadă cea mai înaltă şcoală de evoluţie spirituală din Univers, aşa cum spune şi Iisus în „Marea Evanghelie a lui Ioan”, vol.1. https://sites.google.com/site/povestealuicorey/marea-evanghelie-dupa-ioan Prin urmare, aici pe Pământ va avea loc un eveniment crucial la nivelul întregii manifestări, iar actorii principali sunteţi voi. Dar, acum ştiţi, nu sunteţi singuri şi nici până acum n-aţi fost. Aveţi tot sprijinul acestei mari confrerii galactice şi inter-galactice, manifestată în principal prin lumea spirituală a SHAMBALEI, dar şi prin întreaga ambianţă a celor veniţi aici, alături de voi, din întregul Univers. Tot ce trebuie să faceţi este să înţelegeţi clar importanţa momentului pe care-l trăiţi şi să cereţi clar, ferm sprijinul celor care pentru asta sunt cu voi, dar care - aşa cum nici Eu nu o fac - nu acţionează fără voinţa voastră, nu vă încalcă liberul arbitru. Aveţi încredere în voi, credinţă în Mine şi bazaţi-vă pe ajutoarele de lumină pe care vi le-am trimis. Veţi ajunge în aceeaşi lume cu ei. Veţi deveni parte a Confreriei Universale de Lumină. Aveţi un viitor strălucit, deşi acum vă vine greu să concepeţi aşa ceva. Tot ce vi se cere este să credeţi, să înţelegeţi că nu sunteţi singuri, să aveţi încredere în voi, manifestând totodată adevărata umilinţă şi, mai ales, să revărsaţi iubire spre tot ce Eu am creat. Toate aceste comandamente vă vor lumina ce să faceţi, cum să acţionaţi ca să vă treziţi spre Mine şi să împliniţi Voia Mea. Capul sus, copiii Mei dragi, că spre Lumina Mea îl înălţaţi! Şi deschideţi-vă inima să primiţi Graţia şi Iubirea Mea, pentru că numai aşa veţi reuşi! Ştiu că aşa va fi! Vă aştept! „IMINENŢA MARII TRANSLAŢII - SALVAREA PRIN IUBIRE” (IISUS) Copiii Mei minunaţi, mult iubiţi, dar greu încercaţi, Aţi venit în această lume pământeană, animaţi de dorinţa şi elanul de a vă dărui, pentru a împlini un act de măreţie nemaiîntâlnită până acum la nivelul Creaţiei: de a transforma unul dintre locurile cu cele mai grele condiţii de existenţă într-o şcoală spirituală de cea mai înaltă ţinută, ajutând ca de aici să se ia un model pretutindeni, de cum se poate intra într-o eră de cea mai înaltă spiritualitate, printr-o angrenare globală, la nivelul întregii seminţii umane a planetei. Aţi fost trimişi aici după probe temeinice, concludente, care v-au dovedit maturitatea, pregătirea elanul, aspiraţia pentru a face faţă unui asemenea eveniment cosmic. Marea voastră majoritate veniţi din lumi având o înaltă civilizaţie şi un înalt nivel spiritual, lumi aparţinând atât planului fizic, cât şi lumi subtile. Unii dintre voi au aparţinut lumilor angelice. Şi toţi aţi acceptat, pentru a împlini misiunea voastră, să vă cufundaţi în negura rezonanţelor acestei planete, să uitaţi - cea mai mare parte dintre voi - statutul vostru spiritual, să uitaţi căror lumi aţi aparţinut şi să vă înrolaţi în marea bătălie a realizării, pentru prima dată, a unui salt de masă în lumină, fără suferinţă, o dată cu marele eveniment al apropiatei Translaţii. Drumul vostru se apropie de capăt, eforturile voastre, concretizate pentru mulţi în repetate încarnări pe planeta Pământ, vor fi încununate de succes. Ultima porţiune, ultimul urcuş se aseamănă - prin forţa sacrificiului pe care voi îl probaţi în această perioadă - cu drumul Golgotei, dar nu mai e mult şi vă aşteaptă, de această dată, nu răstignirea , ci învierea voastră şi a semenilor voştri. Sunteţi trimişii Mei, aleşii Mei, pentru a-Mi pregăti Venirea, care va marca intrarea în Noua Eră de Lumină. Prin ceea ce aţi făcut, prin ceea ce faceţi - deşi nu puteţi încă pătrunde adevărata semnificaţie şi valoare - vă abandonaţi cu totul cauzei Tatălui, devenind - prin sacrificiul vostru - modele sacre ale tuturor fiinţelor din întreaga manifestare. Sunteţi torţe vii, alimentate de credinţa şi iubirea voastră, susţinute de Mine şi direct de Tatăl Nostru, torţe care purifică - prin lumină şi puterea focului - ambianţa fizică şi subtilă, vă purifică pe voi şi pe fraţii voştri, asigurând astfel rezonanţele înalte necesare accesului în Noua Lume. Nu mai e mult. Mulţi dintre voi intuiesc, şi-au format chiar convingeri divin inspirate despre iminenţa, dar şi despre vremea declanşării Marelui Eveniment. Aşa vrea Tatăl, care face cunoscut, pe diferite canale, tot ce este necesar, ca lumea să ştie ce vine şi ce trebuie făcut, ca totul să împlinească Voia Sa. Vă aşteaptă mântuirea. Veţi ajunge într-o lume unde veţi fi una cu Tatăl, sau de unde acest ultim pas poate fi făcut de oricine, doar prin credinţă şi iubire. Se va înstăpâni pe Pământ, dar iradiind pretutindeni, o adevărată lume a păcii, armoniei şi iubirii. A venit vremea ca Iubirea să triumfe în întreaga Creaţie, iar voi veţi deveni un focar fierbinte al iubirii, care se va revărsa -fără limite de timp şi spaţiu - pretutindeni în universurile fizice şi subtile. Judecata de Apoi este rezervată, de această dată, unui număr foarte redus de spirite - încarnate, sau din lumile subtile - care, cu toate eforturile şi sacrificiile pe care le faceţi toţi, nu vor reuşi să înţeleagă că totul e iubire, astfel încât, în preajma Marii Translaţii, sau la producerea ei, aceste spirite vor fi plasate în zone subtile corespunzătoare nivelului lor spiritual, zone în care au posibilitatea de a înţelege - într-un timp deosebit de lung - ce au pierdut acum, ce este cu ele şi încotro este Adevărul, şi ce să facă să aibă şi ele acces la Lumină. Pare incredibil, pentru aproape toţi dintre voi, dar momentul se apropie şi ca să împliniţi până la capăt menirea voastră, trebuie să consideraţi fiecare zi pe care o începeţi ca pe o imensă graţie care vi se oferă de a vă dărui prin iubire. Voi nu vă mai puteţi permite - după toate eforturile, căderile, dar şi reuşitele voastre de până acum - să vă poticniţi tocmai acum. Aveţi în voi forţa să faceţi faţă impactului ultim, dar folosiţi-o, până atunci, la trezirea voastră şi a fraţilor voştri. Deşi nu mai e mult - practic, momentul a venit - se poate, în actualele condiţii, să reuşiţi miracolul trezirii credinţei şi iubirii, la nivel de masă. Nu trebuie să începeţi din om în om. Nici n-aţi reuşi prea mult. Folosiţi energia subtilă - de o forţă greu de estimat de către voi, acum - pentru crearea unui climat, unui câmp spiritual, care va converti totul spre Lumină, şi, pentru asta, continuaţi - aşa cum vă îndeamnă Tatăl - angrenările voastre spirituale, individuale, dar, mai ales, la unison. Faceţi ce vă spune maestrul, dar veniţi şi voi în întâmpinarea lui şi cereţi-i, pentru că el nu poate trece peste voinţa voastră, împingându-vă la acţiuni pe care voi nu le doriţi. Mesajul Meu este: „Mobilizaţi-vă, credeţi, credeţi, credeţi şi fiţi iubire în Iubirea Tatălui!” Răsplata va fi măsura iubirii voastre dăruite fraţilor voştri. Iubiţi-vă fără rezerve şi iubiţi tot ce Tatăl a creat. Sunteţi la un pas de a intra cu toţii în Împărăţia Tatălui. Vă aştept în Iubirea Mea! EFECTUL ACŢIUNILOR DIN TABĂRA DE LA MARE ŞI DESTINUL NOSTRU PLANETAR Doamne, Te rog, spune.ne despre tabăra de la mare, despre efectele ei şi despre ce e bine să facem în continuare. Tabăra voastră din acest an de la Costineşti a fost un eveniment spiritual de excepţie, pe măsura vremurilor pe care le trăiţi. Graţia Mea s-a manifestat acolo cu o intensitate nemaiîntâlnită pentru voi până acum. Tot ce aţi făcut voi, toate angrenările voastre spirituale, chiar şi cele din afara programului zilnic, au avut o integrare divină şi s-au cumulat la câmpul spiritual, înălţat acum de voi pe o nouă octavă, ca şi cum aţi fi trecut pe o nouă spiră a evoluţiei. Aşa şi este! Participarea voastră în număr mai mare ca altădată, interesul manifestat faţă de acţiunile spirituale, aspiraţia voastră - în creştere, de la o zi la alta - au amplificat la cote fără egal rezonanţele înalte, au produs un câmp spiritual de o forţă greu de imaginat pentru voi, care nu puteţi percepe adevărata dimensiune şi intensitate a lui în planurile subtile. Ceea ce s-a produs în tabără a cuprins întreaga planetă, a măturat şi spulberat - pur şi simplu - o bună parte din energiile grele care vă apasă în aceste vremuri de mari încercări şi s-a constituit totul ca o lovitură cutremurătoare şi cu efecte remanente asupra forţelor răului, care - cu toate zvâcnirile care se vor mai produce - nu mai au nici o şansă de reuşită. Este doar o problemă de timp, iar triumful absolut al binelui poate fi grăbit de voi şi de cei care - ca urmare a trezirii spirituale generată de acţiunile voastre - vi se vor alătura. Şi aceştia nu vor fi numai români, numai din România, ci veţi avea surpriza unor ajutoare spirituale de pretutindeni în lume. Întreaga planetă este pe punctul de a se trezi. V-am spus că toţi cei care sunt acum şi aici - indiferent de ţară - au pregătirea şi investitura să contribuie activ la pregătirea marelui eveniment al Traanslaţiei, realizat, pentru prima dată în istoria Creaţiei Mele, fără suferinţă. Totul este copt, condiţiile sunt asigurate, focul spiritual planetar mocneşte. Mai trebuie doar o scânteie. Iar scânteia pleacă de la voi. Toţi aşteaptă impulsul vostru hotărâtor, determinant. Iar voi, prin ceea ce aţi realizat şi prin iniţierile de excepţie primite, sunteţi în măsură să iniţiaţi - prin continuarea fermă a angrenărilor voastre spirituale individuale, dar, în special, în grupări mari, la unison - declanşarea avalanşei de trezire spirituală în masă, la nivelul întregii planete. Ceea ce trebuie să faceţi nu este nici complicat şi nici greu, pentru că acum aveţi alt imbold, altă susţinere şi, prin ceea ce aţi acumulat, o altă eficienţă. Creşteţi individual, raportându-vă permanent la Mine, aplicând, practicând în toate momentele de răgaz ale zilei, iniţierile primite! Faceţi, acţionând aşa, prin voia voastră, numai Voia Mea, intraţi în comuniune profundă cu Mine. Acum ştiţi, aveţi şi iniţierea, aveţi impulsul puternic şi susţinerea Mea. E negrăit de uşor, nu vă trebuie timp special şi aveţi sprijinul Meu. Veţi creşte ca Feţii-Frumoşi, văzând cu ochii, de la o zi la alta. Nu neglijaţi în acest demers sublim - care reprezintă însăşi esenţa destinului vostru din această existenţă - să participaţi la acţiunile colective la unison: spirale, binecuvântări, acţiuni în masă pentru trezirea sufletului neamului şi, amintiţi-vă acum, când deja aţi primit enorm, şi de dăruirea voastră către Mine, sacrificându-vă din viaţa voastră, din când în când, o zi pentru Mine, în comuniunea directă cu Mine din Rugăciunea de 24 de ore. Eu v-am dat totul, iar ce vă cer este să vă dăruiţi o zi din viaţa voastră, şi asta nu pentru Mine, ci pentru voi, copiii Mei dragi, pentru a vă propulsa pe voi şi pe semenii voştri cât mai curând în Noua Lume de Lumină Spirituală, pentru a vă trage în Inima Mea. Dacă nu vă gândiţi neapărat la voi, gâdiţi-vă atunci la ceilalţi, pe care îi ajutaţi enorm prin creşterea voastră spirituală. Amintiţi-vă totodată de impactul deosebit pe care-l au lecţiile de yoga, participarea voastră deschisă, cu aspiraţie, la ele, în creşterea voastră spirituală şi în câmpul spiritual generat prin aceste lecţii. Este locul unde Mă puteţi găsi cel mai uşor. Doar să înţelegeţi acest aspect şi să-Mi invocaţi Prezenţa şi Graţia. Lecţiile voastre reprezintă acţiuni la unison sistematice şi având o înaltă forţă spirituală. Este necesară doar participarea voastră conştientă, plină de dăruire. Dacă n-ţi înţeles până acum, vă spun Eu că fiecare lecţie conţine o revelaţie de excepţie şi cel puţin o iniţiere. Pentru receptarea lor, nu uitaţi că este necesar să faceţi consacrarea către Mine şi invocarea Mea, la unison cu ceilalţi, la începutul lecţiei, atunci când Eu vă transmit - direct, dar şi prin instructori - şi o deosebită impulsionare subtilă. A venit momentul ca atitudinea voastră faţă de lecţiile de yoga să se schimbe mult în bine. Deveniţi mai conştienţi, fiţi mai atenţi, amintiţi-vă de Mine, iar eficienţa tehnicilor pe care la practicaţi, pe care le primiţi, va creşte mult. Contează mult angrenarea voastră zilnică, perseverenţa, dar faceţi-o eficient, cu interes, tragere de inimă, aspiraţie, cu conştiinţa trează şi mintea focalizată asupra a ceea ce faceţi, cu înţelegerea că tot ce faceţi nu e o trudă, ci o participare la o adevărată sărbătoare cu Mine. Reţineţi asta şi veţi deveni mai eficienţi. Nu atât durata angrenării voastre contează, cât eficienţa ei. Iar, în rest, aveţi tehnici aplicabile în orice condiţii, oriunde, oricând, fără efort, care vă conduc sigur la Mine, care vă induc efecte remanente, care vă fac să urcaţi treaptă cu treaptă spre Mine. Folosiţi-vă discernământul şi acum, pentru că deja aveţi iniţierea, integraţi-vă voinţa voastră individuală în Voinţa Mea Supremă. Reţineţi şi alt aspect, care vă poate sălta surprinzător spre Mine. Amnitiţi-vă astfel că voi - cu toate iniţierile pe care le primiţi, cu toate stările minunate - nu sunteţi în faţa Mea cu nimic mai sus decât semenii voştri. Ei au venit aici, ca şi voi, pentru împlinirea marelui destin planetar şi sunt pregătiţi pentru asta. Dar e în rostul evenimentelor ca voi să-i treziţi, pentru că, oricum, fără ei, oricât aţi fi voi de sus, nu veţi reuşi să asiguraţi o Mare Traanslaţie fără suferinţă. Voi nu puteţi ajunge la Mine fără ei. Este un efect cumulativ, de prag, iar voi singuri nu puteţi asigura masa critică pentru declanşarea în masă a trezirii planetei. Prin urmare, reţineţi, voi nu sunteţi altfel decât ei, ei nu sunt mai prejos decât voi. Singura deosebire este că voi sunteţi în prima linie - sarcină asumată de voi când aţi venit aici - şi aveţi în plus, faţă de ei, o mare responsabilitate, pentru că voi deja ştiţi. Cultivaţi-vă, prin urmare, iubirea şi umilinţa, respectul faţă de semenii voştri, fie că fac sau nu parte dintr-o grupare spirituală, fie că ei sunt acum orientaţi benefic, sau malefic, pentru că, să ştiţi că prin ceea ce faceţi voi veţi reuşi să-i dezmeticiţi şi pe cei rătăciţi, orientaţi spre rău, şi să-i orientaţi spre Mine. Ei sunt oile rătăcite. Iubiţi-i şi pe ei! Şi cea mai înaltă formă de iubire, de dăruire faţă de semenii voştri, faţă de copiii Mei, faţă de fraţii voştri buni, faţă de Mine de fapt, constă în a vă trezi pe voi înşivă, în a pune umărul alături de ceilalţi la trezirea neamului şi a planetei. Încă o dată vă spun, voi aveţi mai mari răspunderi, asumate conştient. Aşa că Eu aştept să vi le onoraţi din ce în ce mai bine - aşa cum deja vă străduiţi să faceţi şi chiar reuşiţi. Nu uitaţi că voi sunteţi pregătiţi pentru ceea ce aveţi de împlinit! Toţi sunteţi la locul şi rostul vostru, nimic nu e lăsat la voia întâmplării. Bucuraţi-vă că aţi primit cinstea de deschizători de drumuri, şi continuaţi cu iubire, aspiraţie, credinţă, respect şi umilinţă acţiunile voastre spirituale. Prin ceea ce faceţi, drumul vostru spre Mine este larg deschis. Braţele Mele vă aşteaptă. Veniţi, şi nu-i uitaţi nici pe fraţii voştri! Aveţi deja forţa necesară să împliniţi ceea ce Eu aştept de la voi! Aveţi şi curaj, îndrăzniţi! Veţi reuşi! Sunt cu voi!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu